1Vozilo
2Vlasnik
  • Oznaka grada na tablici
  • Hidden
  • Bonus možete provjeriti u trenutnoj polici.