1 Vozilo
2 Vlasnik
  • Oznaka grada na tablici
  • Bonus možete provjeriti u trenutnoj polici.